Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
 • Nguyễn Thu Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban chi ủy
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nông Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Đặng Đình Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Đặng Đình Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0969626555
  • Email:
   dangdungsonla@gmail.com
 • Nông Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0832586889
  • Email:
   nonghue889@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội